Program i wykładowcy

Pierwsze miesiące nauki w Wytwórni Scenariuszy będą prowadzić do zaznajomienia słuchaczy z dramaturgią filmową, podstawami warsztatu scenarzysty, zasadami narracji, ale także elementami technologii produkcji filmowej. W Wytwórni Scenariuszy mają przeważać informacje o charakterze praktycznym, z poznaniem narzędzi pracy scenarzysty.

Pewną podstawę wiedzy o filmie słuchacz zdobędzie sam, ze wskazanej literatury, filmów itp. lub otrzymanych materiałów dydaktycznych. Posiadamy własną biblioteczkę z kolekcją polskich wydań na temat scenariopisarstwa.

Obok regularnych wykładów i spotkań z zaproszonymi profesjonalistami (np. z reżyserami, producentami, scenarzystami  itp.) będą miały miejsce wizyty na planie zdjęciowym i w miejscach postprodukcji, rozmowy z członkami ekip filmowych oraz projekcje wybranych dzieł w sali projekcyjnej na terenie WFDiF .

Przykładowo podczas pierwszych 6 edycji studium, wykłady mistrzowskie – niezależnie od wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów prowadzonych przez zasadniczą kadrę (Jerzy Domaradzki, Feliks Falk, Jacek Kondracki, Sławomir Fabicki, Maciej Karpiński, Marek Hendrykowski) – wygłosili m.in: Janusz Zaorski, Juliusz Machulski, Krzysztof Zanussi, Paweł Łoziński, Ilona Łepkowska, Krzysztof Rogulski, Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Magowski, Cezary Harasimowicz, Michał Komar, Paweł Pitera, Agatha Dominik, Ewa Pytka, Michał Otłowski, Jacek Lusiński, Agnieszka Trzos, Krzysztof Rak, Grzegorz Łoszewski i inni.

Grupy

Grupa słuchaczy na kursie (por, główna informacja na stronie tytułowej) tj. kursu dla początkujących, zostanie podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy będą współpracować z każdym studentem, sprawując nadzór nad napisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz ten będzie od połowy drugiego semestru projektowany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą mieć charakter wytycznych, zaś na czas pisania rezerwujemy miesiące letnie. 

W zakresie ćwiczeń, już od pierwszego roku, przewiduje się próby samodzielnego pisania nowel filmowych i scenariuszy, które będą poddawane analizie i ocenie, oraz innego typu pracę własną słuchaczy. Główne moduły zajęć to wykłady i projekcje filmów fabularnych i ew. innych oraz seminaria.

Zaliczenie

Zadaniem kończącym i zaliczającym rok nauki będzie samodzielnie napisany scenariusz średniometrażowej (30 min.) noweli fabularnej lub pełnometrażowej (90-100 min), przy czym rozmiar dzieła określą opiekunowie artystyczni w porozumieniu ze słuchaczem danego kursu.

Zaliczeniem końcowym będzie gotowy scenariusz, a uwieńczeniem nauki wręczenie dyplomu.

UWAGA: w wypadku rozwoju stanu epidemiologicznego także jesienią w 2020 roku, część zajęć może być prowadzona w trybie zdalnym (online). Dokładne określenie rodzajów zajęć zdalnych zostanie opracowane do 30.09.2020 r. zaś kandydaci o tym powiadomieni indywidualnie.

UWAGA: szczegółowe pomoce naukowe, teksty, bibliografia, podstawy prawne, przykłady multimedialne i inne wartościowe materiały będą dostępne na tym portalu dla uczestników Wytwórni Scenariuszy po rejestracji i zalogowaniu się.

 

Sylwetki wykładowców

Podstawowa kadra wykładowców rekrutować się będzie z czołowych polskich praktyków, związanych zawodowo z profilem Studium, tj. scenarzystów i reżyserów, a także filmoznawców.

Zajęcia indywidualne oraz seminaria prowadzić będą m.in. Jerzy Domaradzki, Sławomir Fabicki, Feliks Falk, Marek Hendrykowski, Maciej Karpiński, Jacek Kondracki, Michał J. Zabłocki.

Planowane są spotkania autorskie z wybitnymi innymi reżyserami i scenarzystami połączone z analizą warsztatową ich filmów, a także przedstawicielami innych zawodów filmowych, w tym producentów i montażystów. Wytwórnia pozyskała już zapowiedź współpracy ze znanymi osobowościami z grona czynnych zawodowo reżyserów i scenarzystów na prezentacje specjalne i wykłady mistrzowskie.

 • falk_feliks
  Feliks Falk (ur.1941)
  reżyser filmowy i teatralny scenarzysta filmowy dramatopisarz

  Absolwent wydziału malarstwa i grafiki warszawskiej ASP oraz wydziału reżyserii PWSTiF. Autor sztuk teatralnych i telewizyjnych oraz słuchowisk radiowych. Członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej. Pracownik naukowy PWSFTViT w Łodzi, b.kierownik Studium Scenariuszowego. Wyreżyserował kilkanaście filmów fabularnych, w tym m.in. W środku lata, Wodzirej, Szansa, Był jazz, Idol, Bohater roku, Koniec gry, Samowolka, Komornik, Enen, Joanna.

 • kondracki
  Jacek Kondracki (ur. 1956)
  scenarzysta kierownik literacki

  Absolwent Studium Scenariuszowego PWSTiF w Łodzi (1981), kierownik literacki w WFDiF, b.wieloletni dyrektor Agencji Scenariuszowej i b.kierownik Wyższego Studium Scenariopisarstwa PWSFTViT. Konsultant i script-doctor. Autor kilkunastu scenariuszy filmów fabularnych, w tym m.in. To tylko rock, Łuk Erosa, Męskie sprawy, Pamiętnik znaleziony w garbie, Operacja Dunaj oraz wielu scenariuszy seriali tv m.in. Wojenna narzeczona, Miasteczko, Na Wspólnej, Egzamin z życia.

 • Domaradzki
  Jerzy Domaradzki (ur.1943)
  reżyser i scenarzysta

  Wykładowca akademicki (AFTVRS Sydney- Australia, czynnie pracujący w zawodzie reżysera filmowego od 1975 r., również za granicą. W latach 1994-96 prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. B. członek legendarnego Zespołu Filmowego X. W dorobku reżyserskim ma ponad 30 filmów fabularnych, wielokrotnie nagradzanych, do części których napisał także scenariusz. Najważniejsze tytuły to:, Bestia, Wielki bieg, Trzy młyny, Biały smok/Legend of White Horse, Planeta Krawiec, Łuk Erosa, Struck by Lighting, Lilian’s Story, Piąta pora roku.

 • Karpinski
  Maciej Karpiński (ur. 1950)
  scenarzysta prozaik dramaturg krytyk literacki

  Scenarzysta, prozaik, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, członek Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca akademicki w Polsce i USA. W latach 1989-94 był wiceprezesem SFP. B.kierownik literacki Studia Filmowego "Perspektywa", redaktor Agencji Filmowej TVP S.A. oraz pełnomocnik Dyrektora PISF ds. międzynarodowych (2005-2010). Prezes Zarządu Gildii Polskich Scenarzystów Filmowych. Wieloletni (w latach 1990 - 2005) dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Autor polskiego podręcznika scenariopisarstwa Scenariusz: niedoskonałe odbicie filmu. Autor scenariuszy 15 filmów fabularnych m.in. Pokój z widokiem na morze, Kobieta samotna, Pierścionek z orłem w koronie, Nastazja, Daleko od siebie, Córy szczęścia, Cud Purymowy, Różyczka, W ukryciu.

 • henrykowski
  Marek Hendrykowski (ur.1948)
  Filmoznawca i medioznawca wykładowca akademicki

  Profesor zwyczajny, filmoznawca i medioznawca, wykładowca akademicki, badacz historii i kultury filmowej, autor i współautor scenariuszy filmowych i tv.,konsultant scenariuszowy. Założyciel filmoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Redaktor naczelny czasopisma "Images". Ekspert PISF. Napisał m.in. książki Słowo w filmie, Słownik terminów filmowych, Stanisław Różewicz, Język ruchomych obrazów, Leksykon gatunków filmowych, Sztuka krótkiego metrażu, Metafory Internetu, Świetliste słowa, Film i moda, Morgenstern, Najlepsze kasztany.Księga cytatów polskiego filmu.

 • zablocki
  Michał J.Zabłocki (ur. 1950)
  producent wykonawczy, wykładowca akademicki

  Producent wykonawczy lub nadzorujący, wykładowca akademicki, b.kierownik produkcji, publicysta specjalizujący się w prawie autorskim, scenarzysta (Trick, Złoto Wrocławia, Kipu), ekspert MKiDN oraz 4 filmowych funduszy regionalnych (2012-2013). Napisał książki: Filmujemy na video, Angielsko-polski słownik terminologii filmowej, Kinematografia-Telewizja i Wideo w Polsce (7 wydań leksykonu), Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce (4 wydania 2013-2018). Kierownik organizacyjno-programowy Wytwórni Scenariuszy.

 • slawomir_fabicki
  Sławomir Fabicki (ur.1970)
  reżyser I scenarzysta

  Reżyser, scenarzysta, członek Europejskiej Akademii Filmowej. Absolwent Studium Scenariuszowego a następnie Wydziału Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. Jego etiuda dyplomowa Męska sprawa zdobyła ponad 50 nagród na świecie włącznie z nominacją do Oscara w kategorii krótkiego filmu fabularnego. Wykładowca Szkoły Andrzeja Wajdy i Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Wyreżyserował m.in. filmy fabularne Z odzysku (kilkanaście nagród na świecie w tym wyróżnienie jury ekumenicznego w Cannes i polski kandydat do Oscara), Miłość.

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!