Dodatkowe informacje

  1. Kursanci będą mieli możliwość zwiedzania stałych ekspozycji na terenie WFDiF i korzystania z udogodnień socjalnych na terenie Wytwórni.

  2. Majątkowe prawa autorskie kursantów do scenariuszy dyplomowych pozostają przy ich autorach, z zastrzeżeniem prawa ich pierwokupu na warunkach przyjętych w branży przez WFDiF w wypadku ich zakwalifikowania do produkcji.

  3. Tantiemy do scenariuszy zekranizowanych wypłacają eksploatujący film (nadawcy TV, kina, dystrybutorzy), a nie producent, za pośrednictwem wybranej przez autora organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi.

  4. Wytwórnia scenariuszy dysponuje bieżącymi wydawnictwami o pisaniu scenariuszy w języku polskim (biblioteka) oraz bazą wzorcowych scenariuszy wyprodukowanych przez WFDiF.

  5. Wszelkie projekcje i wykłady będą się odbywać w profesjonalnych salach projekcyjnych i seminaryjnych, przeznaczonych wyłącznie na użytek szkolenia.

  6. Informacje o wykładowcach i programie znajdują się w sąsiadujących zakładkach.

UWAGA: w wypadku rozwoju stanu epidemiologicznego w 2020 roku, część zajęć może być prowadzona w trybie zdalnym (online). Dokładne określenie rodzajów zajęć zdalnych zostanie opracowane do 30.09.2020 r. zaś kandydaci o tym powiadomieni indywidualnie.

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!