Dodatkowe informacje

  1. Kursanci obu rodzajów kursów (dla początkujących i średniozaawansowanych) będą mieli możliwość zwiedzania stałych ekspozycji na terenie WFDiF  korzystania z udogodnień socjalnych na terenie wytwórni.
  2. Majątkowe prawa autorskie kursantów do scenariuszy dyplomowych pozostają przy ich autorach, z zastrzeżeniem prawa ich pierwokupu na warunkach przyjętych w branży przez WFDiF , w wypadku ich zakwalifikowania do produkcji.
  3. Tantiemy do scenariuszy zekranizowanych wypłacają eksploatujący film (nadawcy TV, kina, dystrybutorzy) a nie producent, za pośrednictwem wybranej przez autora organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi.
  4. Wytwórnia scenariuszy dysponuje bieżącymi wydawnictwami o pisaniu scenariuszy w języku polskim (biblioteka) oraz bazą wzorcowych scenariuszy wyprodukowanych przez WFDiF.
  5. Wszelkie projekcje i wykłady będą się odbywać w profesjonalnych salach projekcyjnych i seminaryjnych, przeznaczonych wyłącznie na użytek szkolenia. Istnieje zakaz konsumowania pokarmów w salach projekcyjnych a zakaz palenia we wszystkich wnętrzach WFDiF.
  6. Informacje o wykładowcach i programie znajdują się w sąsiadujących zakładkach.

Wybierz preferowaną formę
kontaktu i skontaktuj się z nami!